Har du en prosjekt ide?

Få drøftet tankene i et uhøytydelig og uforpliktende "Teams" møte

Tjenester

arkitektur

Vi hjelper deg med mulighetsstudie eller utvikling av hele område med arkitekttegninger. Vi jobber med kundene våre for å lage uterom og bygninger som er praktiske og er klare for fremtidens utfordringer.

Les mer

visualisering

3D visualisering er en kraftig verktøy som gir deg muligheten til å visualisere ditt fremtidige hjem før byggeprosessen starter. Dette skaper klarhet og tillit og det gir også rom for justeringer og optimaliseringer før byggingen påbegynnes, noe som resulterer i et mer tilfredsstillende sluttresultat.

Les mer

veg, vann og avløp (VVA)

De fleste utbyggingsprosjekt krever bebyggelsesplan for infrastruktur.
Vi utfører detaljprosjektering av offentlige og private VVA-anlegg som:

  • Bolig- / hyttefeltIndustri
  • Industriområde
  • Boligtomter
  • Adkomst- og samleveger
  • Kryssløsninger
  • Gang- og sykkelveger
  • Parkeringsanlegg
Les mer

utvikling

Web- og apputvikling

Vi tilbyr tjenester for webdesign spesielt tilpasset eiendomsmarkedet. Vi lager nettsider som hjelper deg med å vise frem hus og leiligheter på en tiltalende og effektiv måte. I tillegg tilbyr vi app-utvikling for å lage brukervennlige mobilapplikasjoner.

Parametrisk Design for bygg- og anleggsbransjen

Parametrisk design for arkitektur handler om å bruke dataprogrammer til å lage design. Istedenfor å tegne alt for hånd, forteller en programmet hvilke regler det skal følge. Programvaren kan så lage mange forskjellige design raskt. Dette hjelper en med å utforske mange muligheter og lage mer komplekse og interessante bygninger.

Les mer