Parametrisk design for bygg og anlegg

Parametrisk design for arkitektur handler om å bruke dataprogrammer til å lage design. Istedenfor å tegne alt for hånd, forteller en programmet hvilke regler det skal følge. Programvaren kan så lage mange forskjellige design raskt. Dette hjelper en med å utforske mange muligheter og lage mer komplekse og interessante bygninger.

Utvikling av subassembly for Civil 3D
med Subassembly Composer
Fortau med granittkantstein
Fylling / skjæring
Forstøtningsmur