arkitektur

Gjennomtenkt arkitektur utgjør en stor forskjell i prosjektet ditt når det gjelder varige kvaliteter.

Vi hjelper deg med å planlegge og designe ditt drømmeprosjekt, enten det er en enebolig, hytte, garasje eller et mindre leilighetsbygg.

Ideavklaring og skisseprosjekt
Les mer
Er det usikkerhet rundt om prosjekter er realiserbart så bør en starte med et forprosjekt før en starter på  detaljprosjektering der en tar for seg ideavklaringen og eventuelt ender opp med et skisseprosjekt.

Dette kan spare en for store utgifter på detaljprosjektering som eventuelt må skrinlegges etter mye jobb.
Detaljprosjektering
Detaljprosjekteringen gir detaljert informasjon om skisseprosjektets utforming og hvordan det kan bygges. Med grunnlag i detaljprosjeketet kan en få kalkulert utbyggingskostnader og innhentet tilbud.

Det kan også utarbeides skjemaer, beskrivelse og beregninger.
Deler av tegningsgrunnlaget følger videre med i søknadsprosessen.
Uteareal og landskapsutforming
Planlegging og formgiving av utemiljøet fra en enkel hustomt til et komplett utområde for et kjøpesenter/ park etc.
Det kan gjelde tilpasning av murer, lekeområder, gangareal og parkeringsområder. Uteområdene kan også innebære håndtering av overvann med flomveier.

Bygningsinformasjonsmodell (BIM)

BIM-modellen er en digital kopi av huset med informasjon om komponentene r med all av  
Vi leverer alltid en BIM modell av bygget som du kan utforske på egenhånd i nettleseren.
En kan ta snitt igjennom modellen og se på egenskapene for objektene.

Visualisering

Vi tilbyr avanserte visualiseringstjenester som gir deg en realistisk og detaljert fremstilling av ditt prosjekt. Dette hjelper deg å se hvordan det ferdige resultatet vil se ut og gjør det lettere å ta beslutninger underveis i prosessen.
Les mer

Solstudie

Se solforholdene time for time gjennom årstidene.

Søknader

Vi tar hånd om hele prosessen med å søke om tillatelse til å bygge, slik at du kan fokusere på ditt prosjekt. Vi hjelper deg med å fylle ut nødvendige skjemaer og dokumenter for å søke om byggetillatelse hos kommunen. Vi utarbeider den tekniske dokumentasjonen som trengs for søknaden, inkludert tegninger, planer og beskrivelser.

rapporter

  • mengdelister
  • dør- og vindusskjema

Beskrivelse / kalkulasjon

Beskrivelse iht. NS3420

Oppmåling / Drone

  • innmåling/ utstikking bygg og anlegg 
  • mengdeberegning
  • sluttdokumentasjon
  • drone foto/video
  • terrengmodeller
Les mer
Prosjektledelse
For østfoldsområdet og omegn er vi behjelpelig med å styre deg igjennom hele byggeprosessen
Les mer
Kontaktperson
John Morten Lillemyr
Prosjektleder
Telefon : 930 09 340
E-post : morten@suconsult.no