KONTAKT OSS

Våre tjenester

bYGG

 • Eneboliger, hytter, leilighetsbygg etc.
 • Arkitektur / skisser
 • Konstruksjonstegninger
  - Bjelkelag, taksperrer, bindingsverk
  - Element- og modulproduksjon
 • Byggesøknad
Les Mer

Veg, Vann Og AvLøp

 • Veg / gater
 • Boligfelt
 • Parkeringsanlegg
 • Anbudsbeskrivelse
 • Byggesøknad
 • Byggeledelse
Les Mer

Visualisering

 • 3D bilde
 • 3D modell
 • Animasjon
Les Mer

oppmåling / Drone

 • Oppmålingsteknisk prosjektering
 • Innmåling / utsetting
 • 3D-modell / punktskydata
 • Ortofoto
 • Drone video / bilde
 • Masseberegning
 • Sluttdokumentasjon / GIS
Les Mer

regulering

 • Bolig- / hyttefelt
 • Veganlegg
 • Trafikksikringstiltak
 • Tomter
Les MerKunngjøring planarbeid
Copyright© 2019  Suconsult AS