TJENESTER INNEN BYGG OG ANLEGG

KONTAKT OSS

Arkitektur og prosjektering

 

 

PROSJEKTER

    Visualisering

 • 3D-modeller
 • Animasjon
 • Bilde

      Infrastruktur

 • Veg og gate
 • Vann og avløp
 • Konkuransegrunnlag

       Plan og arkitektur

 • Arealplanlegging
 • Landskapsutforming
 • Byggninger / konstruksjoner

         Landmåling

 • Innmåling / utsetting
 • Oppmålingsteknisk prosjeketering
 • Sluttdokumentasjon

 

Animasjon

Webdesign

Webdesign for markedsføring av ditt utbyggingsprosjekt eller firma

Byggkatalog

Se våre byggmodeller og tomter

SCS BYGG

Våre prosjekter er utarbeidet for 3D presentasjon

 

 

 

Autodesk
Infraworks

Novapoint

Fremvisere for 3D-modeller

 

 

 

 

Autodesk
Navisworks

DRONE

Video og stillbilde fra drone

Eksempel tomteoversikt hyttefelt

KUNNGJØRINGER  REGULERINGSPLANARBEID

Suconsult AS

 

Naustvegen

6644 Bæverfjord

Tlf. 41570569

Copyright© 2016  Suconsult AS

TJENESTER INNEN BYGG OG ANLEGG

TJENESTER INNEN BYGG OG ANLEGG