VISUALISERING

3D bilder

Prosjektert bygg og landskapsutforming.
Fotomontasje

Eksteriør bygg

interiør bygg

3D plantegning bygg

landskapsutforming

boligfelt, reguleringsplaner, veganlegg, tomter, etc.

fotomontasje

1. originalbilde
2. 3d-modell
3. ferdig fotomontasje

Utsikt

utsikt fra bolig eller annet ståsted

solanalyse

3D modeller

Interaktive 3d modeller som kjøres i nettlesere eller gratis fremvisere.

Fremviser Autodesk BIM 360

 • 2D / 3D fremviser for bygnings- / landskapsprosjekt
 • Nettleser / app for telefon og nettbrett
 • nettleser
 • 3D snitt
 • teskt og bilde leser
 • kommentering på objekt

Fremviser Autodesk BIM 360

 • 2D / 3D fremviser for bygnings- / landskapsprosjekt
 • Nettleser / app for telefon og nettbrett
 • nettleser
 • 3D snitt
 • teskt og bilde leser
 • kommentering på objekt

Animasjon

> Bygningseksteriør/- interiør
> Prosjektert veg / terrenginngrep
> Sol og skygge
> Dag og natt

Solanalyse
Boligområde
Animasjon vegtrafikk
Byggmodell animasjon
Copyright© 2019  Suconsult AS