veg / vann- og avløp

Bebyggelsesplan

 • Iht. håndbøker Statens vegvesen
 • Plan- og profiltegnigner
 • Normal- / tverrprofil
 • Belysningsplan
 • Støyberegning
 • Mengderapporter

TRAFIKKSIKRINGSTILTAK

 • Kryss og rundkjøring
 • Gang og sykkelveger
 • Underganger

PARKERINGSANLEGG

 • Oppmerkingsplan
 • Sporingsanalyse

ANBUDSBESKRIVELSE / BYGGESØKNAD

 • Anbudsdokument iht. NS3420 / prosesskoden til Statens vegvesen
 • Kostnadsoverslag
 • Byggeledelse

VANN OG AVLØPsanlegg

 • Mindre boligfelt
 • Tomter

Overvannshåndtering

 • Veganlegg
 • Parkeringsplasser

Prosjektreferanser

boligfelt
Veg / Vann og avløp

 • Solsida 4, Gjemnes
 • GrytåII, Surnadal
 • Seljebrekka, Rindal
 • Kleivan, Orkanger
 • Selbekken, Agdenes
 • Kråkhaugen, Kvande
 • Tømmerhaugen, Surnadal
 • Haukås Øvre, Fræna
 • Stormyra II, Surnadal

trafikksikringstiltak
veg / overvann

 • Fv 325. Øye, Surnadal
 • Fv 64 Lyngstad, Eide
 • Fv 65 Sjøheim, Surnadal
 • Grytvegen, Surnadal
 • Lensvik, Agdenes
 • Fv 321, Stangvik
 • Movagen, Surnadal

Parkeringsanlegg
VEG / OVERVANN

 • Amfi
 • Talgø

Tomter
VAnn og avløp

 • Reitan næringspark, Bjugn
 • Motunet, Fannrem
 • Øye Stadion, Surnadal
Copyright© 2019  Suconsult AS