Oppmåling/Drone

oppmålingsteknisk prosjektering

 • Stikningsplaner
 • Maskinstyringsdata

INNmåling / utsetting

 • Bygg / veg
 • Vann og avløpsanlegg

Sluttdokumentasjon / gis

 • FKB-data
 • NVDB-data (Statens vegvesen)
 • VA-data

DRONE

 • Punktskydata
 • Terrengmodel
 • Ortofoto

DRONE

 • Film / foto

totalstasjon / GNSS

drone
PUNKTSKY

 • Terrengmodell (DTM)
 • Overflatemodell med bygninger / vegetasjon (DSM)

DRone
film / foto

  drone
  ortofoto

  • georeferert
  Copyright© 2019  Suconsult AS